Handelsbetingelser

Betaling

Tigertræning ApS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Tigertræning ApS krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Levering

Tigertræning ApS prøver at efterstræbe at afsendelsen af ordrer indgået før kl. 12:00 bliver sendt samme dag. Ordrer indgået efter kl. 12:00 bliver først afsendt dagen efter.

Tigertræning ApS sørger for levering med Post Danmark (med mindre andet angives) til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Tigertræning ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Tigertræning ApS naturligvis en ny leverance uden beregning.

Reklamationsret

Tigertræning ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Tigertræning ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Tigertræning ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Tigertræning ApS Tangevej 19 2740 Skovlunde

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid til betalingsmiddel, som betalingen kom fra.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages, derefter 14 dag til at sende det retur.  Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.

Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, bliver der lavet en konkret vurdering af , hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger.

Handelsbetingelser ved Abonnementskøb

Ved køb af abonnementaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Tigertræning ApS er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Tigertræning ApS må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (månedligt), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres ved kalenderårets begyndelse. Tigertræning ApS er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Tigertræning ApS eller kunden selv. Opsigelse skal ske inden årets udgang, for at undgå betaling for næste års abonnement. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages af abonnenten via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb skal abonnenten selv sørger for at opdatere sine oplysninger. Det gøres ved indgåelse en ny abonnementsaftale.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Tigertræning ApS ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af året. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Proceduren for fornyelse og sletning af kortnummer (fx hvis kunden skifter kort)

Hvis det eksisterende kort ikke længere er gyldigt, kan der ikke trækkes yderligere betalinger – og abonnementet stopper dermed. Ved at lægge en ny abonnementsordre med gyldigt betalingskort, kan et nyt abonnement købes. Dette kan fint ske med samme brugerkonto, som købte det oprindelige abonnement.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Tigertræning ApS har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af abonnenter og afgivne ordre i vores webshop. Tigertræning ApS indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, arbejdssted, adresse, tlf.nr og e-mailadresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på natur-vejleder.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre TTigertræning ApS , at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Tigertræning ApS som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Tigertræning ApS gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.