Du er ikke sund hvis du ikke er fri. Fri til at lege, bevæge og udtrykke dig og bestemme over din egen krop.
I Tigertræning vil jeg slå et slag for at alle skal kunne bevæge sig frit, legende og uden tanke på udseende, andres vurderinger, vægt eller øvrige overfladiske elementer som vi fejlagtigt tror er sundhed og kropslighed.
Derfor indgår der altid enkelte lege med høj grad af improvisation med rekvisitter som både børn og voksne kan eksperimentere med, både i samarbejde med hinanden og med egen fordybelse og afprøvning af ideer.
Det er efter min mening ikke nok at kunne udfolde sig derhjemme bag nedrullede gardiner, der er en masse læring i at kunne udfolde sig frit sammen med andre. At udfolde sig frit sammen hinanden samtidig med at man er opmærksom på både egne og andres grænser er ikke lige let. Det er noget mange børn må børn øve sig på, helst indenfor trygge enkle rammer.
Det er en smuk men krævende balance som menneske, at være fri og give andre samme plads til at være det. Mange voksne har svært ved at mestre denne kunst.
Men det er os voksne der skal vise vejen, sætte rammerne og giver børnene mulighederne for den kropslige læring. Vise drenge såvel som piger af de selv bestemmer over deres krop, at den hverken er et tabu der skal skjules eller skal leve op til et skønheds-, eller sportslige idealer eller være genstand for andres vurderinger. Men at kroppen er til vores helt egen glæde i hverdag og fest, uanset alder, køn og udseende.
Vi skal ikke være bange for at være stærke, hurtige, modige og i berøring med livet og hinanden. Dette skal lærers og opleves på mange måder i vores daglige samvær og undervisning. I bevægelseslege har vi en meget konkret mulighed for at vise og øve dette. Gerne til god musik og sammen med andre af forskellige alder. Der er mere inspiration at hente når vi er forskellige i alder og køn end når en lille ens gruppe bevæger sig sammen.
Den frie, improviserende bevægelse er også central for at bevare barnets spontane bevægelsesglæde, mod og kreativitet. Ikke at skulle vurderes, kopiere læreren eller andre, præstere eller score mål som meget idræt har fokus på. Men afprøve og eksperimentere med bevægelserne, kikke på hinanden og blive klogere på hvad kroppen kan og hvad vi selv vil, det giver en glæde ved at bevæge sig som forhåbentlig forsætter senere i livet.
I Tigertræning laver alle, både børn og voksne, frie bevægelser med rekvisitter i løbet af undervisningen. Det er der mange grunde til og en af dem er, at den frihed lærer os noget om at turde udfolde sig og lade andre gøre det samme, på hver vores helt egen måde. En anden er at det ofte er den mest festlige og interessante del af undervisningen hvor de gyldne øjeblikke opstår og et barn på tre år pludselig giver los og viser os andre vejen til en ny bevægelse.

Copyright 2016 Tigertræning og Idrætspædagog Lise Steffensen