I mit arbejde som selvstændig Idrætspædagog møder jeg mennesker i alle aldre og af mange slags. I boligblokke, til gårdfester, kulturhuse, biblioteker, børnehaver mm. Med firmaet Tigertræning , som jeg ejer sammen med min mand, musiker Troels Alsted, møder jeg mennesker med bevægelseslege og musik og samarbejder med mange inspirerende musikere, undervisere og konsulenter.
Jeg oplever at vi mennesker er mere ens end vi er forskellige. For eksempel at alle familier ønsker det bedste for deres børn og at musik og bevægelse er urmenneskelige udfoldelser der giver glæde og gør livet vær at leve. Uanset alder, heldbred, status, udseende og sociale grupperinger, har vi godt af at være sammen med andre, udfolde os, bevæge os og spille og lytte til musik.
Dette arbejde er så meningsfyld for mig, det giver mig glæde, mod, udfordringer og læring. Jeg ville gøre det uanset hvad.
Mit arbejde har også et dybere lag da krop, sprog og psyke efter min mening hænger uløseligt sammen. Det vi gør og siger udadtil berører os selv på det indre plan og berører de mennesker vi møder. Jeg mener at vi igennem arbejdet med bevægelse og musik kan udvikle os både psykisk, motorisk og socialt. At vi kan lærer noget man ikke kan læse sig til i en bog – eller en blog, men som kun kan læres i praksis, i samvær med andre.
Jeg har tidligere formidlet mine erfaringer, holdninger og iagttagelser i artikler, bøger og interviews og glæder mig til at formidle i blogformatet. Et format som jeg oplever som et mere umiddelbart, direkte og dialogisk.
Målet for mig er at dele de refleksioner jeg gør mig om kultur, bevægelse, musik, krop og mødet imellem mennesker. Jeg håber at andre med interesse for de emner har lyst til at følge med og gerne kommentere, dele og give deres holdninger og oplevelser tilbage.

Copyright 2016 Tigertræning og Idrætspædagog Lise Steffensen